Đức, P. H., Giang, Đỗ T. ., Sơn, N. K., Giang, Đoàn T. và Tuấn, L. M. (2022) “5. Biểu hiện tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính ở những bệnh nhân nhiễm covid-19 giai đoạn sớm theo nhóm tuổi”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 156(8), tr 35-42. doi: 10.52852/tcncyh.v156i8.951.