Anh, N. V., Phương, L. H. và Lan, N. T. Q. . (2022) “9. Hiệu quả phát âm sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm-hầu”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 156(8), tr 67-73. doi: 10.52852/tcncyh.v156i8.985.