Bình, N. T., Hiền, P. D., Hoa, N. P. A., Điển, T. M., Khang, H. T., Ngọc, N. B., Phương, H. T., Minh, L. Đức, Hà, Đặng T. ., Nghiêm, L. T. và Duyên, N. T. . (2022) “3. Đặc điểm khối tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 156(8), tr 20-27. doi: 10.52852/tcncyh.v156i8.997.