[1]
N. B. Thiết, N. V. Tiến, và V. V. Du, “16. Kết quả trong phẫu thuật của phương pháp nong vòi tử cung qua nội soi trên bệnh nhân vô sinh”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 130-139, tháng 8 2022.