[1]
N. Q. Hoa, “22. Hiệu quả cải thiện thang điểm blatt - kupperman và triệu chứng y học cổ truyền của lưỡng địa thang trên bệnh nhân rong kinh giai đoạn tiền mãn kinh thể âm hư huyết nhiệt”, TCNCYH, vol 158, số p.h 10, tr 178-186, tháng 10 2022.