[1]
N. Q. . Hoa và L. K. Oanh, “24. Hiệu quả cải thiện tầm vận động và chức năng sinh hoạt hàng ngày của ‘độc hoạt thang’ trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoái hóa cột sống thắt lưng”, TCNCYH, vol 158, số p.h 10, tr 196-204, tháng 10 2022.