[1]
N. H. . Hạnh, N. H. . Ngân, và N. T. T. . Tú, “32. Tác dụng hạ glucose máu của hỗn hợp dịch chiết Trà hoa vàng, Giảo cổ lam, Dây thìa canh lá to, Xạ đen trên chuột nhắt trắng gây đái tháo đường type 2”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 245-253, tháng 1 2023.