[1]
N. T. Q. Nga, Đào T. T. Sơn, V. T. H. Trang, P. T. Nguyên, và L. T. . Anh, “37. Báo cáo ca bệnh: Hội chứng chèn ép khoang ở trẻ sơ sinh”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 311-316, tháng 8 2022.