[1]
V. V. . Du, H. T. . Lan, và L. T. N. . Hương, “9. Tỷ lệ rách bàng quang ở người bệnh phẫu thuật mổ lấy thai có rau cài răng lược và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 53-60, tháng 1 2023.