[1]
L. T. Q. . Trang, B. T. H. . Thảo, Đỗ G. . Phúc, và H. B. . Hải, “11. Giá trị của thang điểm Hestia và sPESI trong tiên lượng tử vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 69-76, tháng 1 2023.