[1]
T. T. . Ân, P. N. . Hoa, và H. P. T. . Lan, “18. Hội chứng chuyển hóa và độ nặng thoái hóa khớp gối theo giai đoạn X-quang ở người trên 40 tuổi”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 127-136, tháng 1 2023.