[1]
T. T. . Thủy và N. T. T. . Hồng, “16. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ mắc hội chứng ruột ngắn”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 113-120, tháng 1 2023.