[1]
N. T. . Chơn, “28. Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước giai đoạn sớm - so sánh kết quả với phẫu thuật giai đoạn muộn”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 214-219, tháng 1 2023.