[1]
B. T. . Xuân, T. M. . Ngọc, T. T. . Hà, và Đặng T. T. . Hiên, “34. Nghiên cứu tác dụng điều trị viêm loét dạ dày của cao chiết lá Sanchezia nobilis Hook.F trên thực nghiệm”, TCNCYH, vol 160, số p.h 12V1, tr 264-275, tháng 1 2023.