[1]
N. V. Chiến, B. T. N. . Hân, và L. T. T. . Trang, “Hiệu quả của cấy chỉ catgut trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống”, TCNCYH, vol 140, số p.h 4, tr 93-102, tháng 6 2021.