[1]
N. V. Hưng, N. T. . Tùng, và P. Q. . Vinh, “Nghiên cứu kêt quả ghép tế bào gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân u lympho không hodgkin tế bào B tái phát tại Bệnh viện Bạch Mai”, TCNCYH, vol 140, số p.h 4, tr 171-178, tháng 6 2021.