[1]
N. N. . Anh, P. T. . Duy, và P. H. Nhung, “10. Xác định hiệu quả kháng khuẩn của ceftolozane/tazobactam với các chủng Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai”, TCNCYH, vol 168, số p.h 7, tr 86-93, tháng 8 2023.