[1]
T. Q. . Khải, “20. So sánh hai thang điểm Vesikari và Clark trong đánh giá mức độ nặng tiêu chảy cấp do rotavirus”, TCNCYH, vol 168, số p.h 7, tr 179-187, tháng 8 2023.