[1]
Đào V. Phương, P. T. Linh, M. D. Tôn, N. A. Tuấn, và P. Q. Thọ, “4. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước”, TCNCYH, vol 170, số p.h 9, tr 27-36, tháng 10 2023.