[1]
H. T. Đức, P. T. Thuỳ, và N. T. N. Hân, “8. Kết quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng”, TCNCYH, vol 170, số p.h 9, tr 66-75, tháng 10 2023.