[1]
T. Q. Sơn và T. H. Học, “39. Phẫu thuật nâng rãnh liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh lý nang lông cùng cụt: Loạt ca lâm sàng và điểm lại y văn”, TCNCYH, vol 170, số p.h 9, tr 354-363, tháng 10 2023.