[1]
Đặng T. K. . Giang, “16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhi mắc hội chứng Cushing ngoại sinh”, TCNCYH, vol 174, số p.h 1, tr 135-141, tháng 2 2024.