[1]
T. Q. Sơn, H. X. . Minh, và T. H. . Học, “17. Kết quả cắt gan điều trị bệnh sỏi gan: Hồi cứu 45 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai”, TCNCYH, vol 174, số p.h 1, tr 142-151, tháng 2 2024.