[1]
S. E. Ivanovich, S. E. Evgenievich, O. S. Anatolievich, và L. H. Thắng, “5. Nguy cơ tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm Aflibercept”, TCNCYH, vol 175, số p.h 2, tháng 3 2024.