[1]
N. T. Bình, “3. Đặc điểm khối tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh”, TCNCYH, vol 156, số p.h 8, tr 20-27, tháng 8 2022.