Hà , N. T. T., và N. T. T. Tú. “12. Tác dụng điều trị Viêm Quanh khớp Vai đơn thuần của bài thuốc ‘Cát căn Gia truật ý Dĩ nhân thang’ ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 158, số p.h 10, Tháng Mười 2022, tr 94-102, doi:10.52852/tcncyh.v158i10.1031.