Hoa, N. Q. “22. Hiệu Quả cải thiện Thang điểm Blatt - Kupperman Và triệu chứng Y học cổ truyền của lưỡng địa Thang Trên bệnh nhân Rong Kinh Giai đoạn tiền mãn Kinh thể âm Hư huyết nhiệt”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 158, số p.h 10, Tháng Mười 2022, tr 178-86, doi:10.52852/tcncyh.v158i10.1068.