Hoa, N. Q. ., và L. K. Oanh. “24. Hiệu Quả cải thiện tầm vận động Và chức năng Sinh hoạt hàng ngày của ‘độc hoạt thang’ Trong điều trị hội chứng thắt lưng hông Do thoái hóa cột sống thắt lưng”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 158, số p.h 10, Tháng Mười 2022, tr 196-04, doi:10.52852/tcncyh.v158i10.1072.