Nga, N. T. Q., Đào T. T. Sơn, V. T. H. Trang, P. T. Nguyên, và L. T. . Anh. “37. Báo cáo Ca bệnh: Hội chứng chèn ép Khoang ở Trẻ Sơ Sinh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 156, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 311-6, doi:10.52852/tcncyh.v156i8.1080.