Trang, L. T. Q. ., B. T. H. . Thảo, Đỗ G. . Phúc, và H. B. . Hải. “11. Giá trị của Thang điểm Hestia Và SPESI Trong Tiên lượng tử Vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 69-76, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1094.