Anh, N. H. P. ., và N. T. D. . Hương. “35. Kiến thức về Sa Sút Trí tuệ của Sinh Viên Y đa Khoa năm cuối, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 Và một số yếu tố Liên Quan”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 276-84, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1105.