Tú, N. T. T. ., và N. T. T. . Vân. “33. Tác dụng giảm đau Và Co hồi tử Cung của ‘Cao lỏng Sinh hóa’ Trên sản phụ Sau đẻ thường”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 254-63, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1114.