Hương, H. T. T. ., và N. V. . Tuấn. “13. Đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 87-96, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1119.