Nga, N. T. Q. ., Đào T. . Hiền, P. T. . Nguyên, L. T. . Hà, và N. T. . Hà. “23. Bước đầu đánh Giá hiệu Quả của phương pháp lọc máu Liên tục tại Trung tâm Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 175-81, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1129.