Ân, T. T. ., P. N. . Hoa, và H. P. T. . Lan. “18. Hội chứng chuyển hóa Và độ nặng thoái hóa khớp gối Theo Giai đoạn X-Quang ở người Trên 40 tuổi”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 127-36, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1131.