Nhi, T. T. D. ., và P. H. . Nhung. “4. Phân bố của các chủng Klebsiella Pneumoniae Theo Giá trị nồng độ ức Chế tối thiểu của Amikacin ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 26-32, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1157.