Thảo, N. T. ., và N. V. . Liệu. “26. Đặc điểm lâm sàng động Kinh ở người bệnh Có Teo hồi hải Mã Trên cộng hưởng từ thường Quy ở Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 198-05, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1169.