Trang, Đỗ T. Đài ., và N. H. . Thương. “39. Sốt kéo dài Sau COVID-19 Liên Quan đến nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn (CAPA): Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 314-21, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1184.