Linh, N. N. ., và P. T. V. . Dung. “31. Đánh Giá kết Quả phẫu thuật điều trị sẹo Co kéo ngón Tay bằng kỹ thuật tạo hình chữ Z ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 237-44, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1207.