Thành, N. T. ., và V. C. . Dũng. “Đặc điểm lâm sàng, hóa Sinh Và một số Nguyên nhân Hạ Canxi máu nặng ở Trẻ Bú Mẹ ”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 8-13, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.124.