Khánh, N. N. ., và V. C. . Dũng. “Kết Quả điều trị bệnh Pompe thể xuất hiện ở Trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 20-25, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.126.