Anh, N. T. H. ., N. Q. . Hùng, B. Q. . Huy, T. Đắc . Đại, Đoàn T. H. . Thu, Đặng T. H. . Vân, và N. N. . Cương. “Bít ống ngực Qua Da điều trị tràn dịch dưỡng chấp màng phổi kéo dài Sau phẫu thuật Fontan: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 55-62, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.131.