Phương, V. H. ., và N. T. . Hiền. “Tìm hiểu mối tương Quan giữa nồng độ NT - Probnp với Thang điểm Sofa, Apache II Và nồng độ Procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 63-68, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.132.