Hằng, Đào V. ., và L. T. M. . Huế. “Biểu hiện lâm sàng, hình ảnh nội Soi, đặc điểm Trên Kĩ thuật đo áp lực Và Nhu động thực quản độ phân giải Cao ở bệnh nhân Co thắt đoạn Xa thực quản”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 85-92, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.136.