Chiến, N. V., B. T. N. . Hân, và L. T. T. . Trang. “Hiệu Quả của cấy chỉ Catgut Trong điều trị đau thắt lưng Do thoái hóa cột sống”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 93-102, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.137.