Hằng, Đào V. ., T. T. T. . Trang, và L. T. M. . Huế. “Liên Quan giữa nồng độ Pepsin Trong nước bọt với kết Quả nội Soi Và Mô bệnh học ở bệnh nhân Có triệu chứng trào ngược Dạ dày thực quản”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 109-18, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.139.