Quỳnh, T. A., B. V. . Lâm, L. H. . Long, H. H. . Kiên, P. D. . Hiền, và L. T. . Dung. “40. Phẫu thuật nội Soi hỗ trợ điều trị Nang trực tràng đôi: Báo cáo Ca bệnh”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 160, số p.h 12V1, Tháng Giêng 2023, tr 336-9, doi:10.52852/tcncyh.v160i12V1.1398.