Xuân, Đặng T. . “Đặc điểm lâm sàng Và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng áp lực thẩm thấu Do ngộ độc cấp”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 127-34, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.141.