Anh, N. T. ., Đặng T. . Xuân, T. . Sơn, và V. T. T. . Huyền. “Tỷ lệ hội chứng dễ bị tổn thương Trên bệnh nhân Cao tuổi tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Lão Khoa Trung ương”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 163-70, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.145.