Hưng, N. V., N. T. . Tùng, và P. Q. . Vinh. “Nghiên cứu Kêt Quả ghép Tế bào gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân U Lympho không Hodgkin Tế bào B tái phát tại Bệnh viện Bạch Mai”. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, vol 140, số p.h 4, Tháng Sáu 2021, tr 171-8, doi:10.52852/tcncyh.v140i4.146.